Валута
BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN
Език
Меню
Профил
Език

КАТЕГОРИИ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на УЕБСАЙТ

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НАШИЯТ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН!

Ползването на този уебсайт, наричан по-долу за краткост САЙТ и на стоките предлагани в него от собственика на сайта наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, представлява признаване, приемане и съгласие, че клиентът/ползвателят, наричан по – долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, ще бъде обвързан от общите условия, независимо от това дали ползването се извършва от свое име или от името на друго физическо или юридическо лице.

Ползвателят е длъжен, когато не е съгласен с общите условия, да преустанови ползването на този уебсайт незабавно.
При ползването на този уебсайт, потребителят се задължава да спазва настоящите общи условия, както и всички други условия постановени от законодателството на РБ и международното законодателство, дори и да не са изрично упоменати в настоящите условия.
ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел и запознал с настоящите общи условия.

Съгласявайки се с общите условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и с условията за доставка и плащане и условията за защита на личните данни.

Доставчикът си запазва правото да променя, изтрива и редактира Общите условия по всяко време, като съответните промени ще бъдат публикувани на този адрес. Последващата употреба на съдържанието на САЙТА след така направените промени ще означава, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и е съгласен с тези промени.

Условията за ползване са съобразени с ЗПП, ЗЕТ и ЗАПСП.

Общи условия

Съдържание:

I. Предмет и общи положения

II. Договор между Протон-ВМ ООД и потребител

III. Доставка и право на отказ

IV. Цени на стоки и доставка

V. Права и задължения на потребителя

VI. Право на рекламация

VII. Права и задължения на доставчика

VIII. Лични данни

IX, Ограничения в отговорността на доставчика

X. Влизане в сила и изменения

XI. Разрешаване на спорове

XII. Приложимо право

 

I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. ПРЕДМЕТ

Чл.1 С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията на фирма Протон-ВМ ООД, наричан по-долу за краткост: "ДОСТАВЧИК" или " Протон-ВМ ООД ", собственик на уеб сайт: www.proton-ms.com, извършващ дейност като онлайн магазин за електроника, наричан за краткост: ОНЛАЙН МАГАЗИН, от една страна и от друга страна потребителите на онлайн магазина, наричани за краткост - ПОТРЕБИТЕЛ. Тези условия за ползване обвързват всички потребители на онлайн магазина. С доброволното избиране на стока, линк или бутон, разположени на страниците на: www.proton-ms.com и/или линк към настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, приема и се задължава да спазва тези Условия за ползване.
 

2. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл.2 Информация, съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на ДОСТАВЧИКА: Протон-ВМ ООД

2. Седалище: България, гр. София, 1505, ул. Георги Минчев 11-13

4. Данни за контакт и кореспонденция:

България, гр. София, 1505, ул. Георги Минчев 11-13

тел: 0883 333 363

e-mail: mz@proton-ms.com

Марина Маринова Управител

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 204 940 591

6. Регистрация по Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС): BG 204 940 591

7. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: София 1592, бул. "Проф.Цветан Лазаров" 2

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

e-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

уебсайт: cpdp.bg


(2) Комисия за защита на потребителите (КЗП)
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.: 02 / 980 25 24 
факс: 02 / 988 42 18 
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: kzp.bg


(3) Платформа за АРС (Алтернативно решаване на спорове)

При възникнал спор, който не може да бъде решен съвместно с ОНЛАЙН МАГАЗИНА, можете да използвате официалния уебсайт:

ec.europa.eu/consumers/odr
 

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 4. ПОТРЕБИТЕЛ по смисъла на настоящите Общи условия за ползване може да бъде юридическо (ЮЛ) или физическо лице (ФЛ), което иска да закупи стока, предлагана от ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл. 5. СТОКА по смисъла на настоящите Общи условия за ползване е всяка стока и/или услуга, която се предлага от ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл. 6. Настоящите условия за ползване имат задължителна сила за ДОСТАВЧИКА и за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на ОНЛАЙН МАГАЗИНА. При попълване на електронна форма за регистрация и извършване на изявление за поръчка чрез отбелязване в полето "приемам Общите условия", ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и декларира, че е запознат и приема настоящите Общи условия.
Чл. 7. Идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената от него официална поръчка, се извършва чрез съхранените в лог-файлове на сървъра на сайта: www.proton-ms.com ; и/или съхранение на IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ; съхранение на имейл съобщенията; запис на телефонните обаждания; както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 

II. ДОГОВОР МЕЖДУ Протон-ВМ ООД И ПОТРЕБИТЕЛ

Чл. 8. Стоките, които се намират и предлагат в ОНЛАЙН МАГАЗИНА не представляват правно обвързваща оферта, а следва да се считат като демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия и гама на ДОСТАВЧИКА.
 Чл. 9 За да се пазарува от ОНЛАЙН МАГАЗИНА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е необходимо да отговаря на следните условия:
 9.1 Да има валиден адрес за територията, за която е предвидена доставката.
 9.2 Да е попълнил коректно електронната форма за регистрация.Погледнете: КАК ДА ПОРЪЧАМ
 9.3 Да бъде запознат и да даде своето съгласие с настоящите Общи условия за ползване на ОНЛАЙН МАГАЗИНА в посочената отметка.
 9.4 Да посочи коректен и валиден телефонен номер за връзка; валиден имейл адрес; коректно, попълнени адреси за доставка и фактуриране (при необходимост);  коректно попълнени име и фамилия.
 9.5 Да потвърди своята поръчка по телефон или чрез имейл, при поискване от служител на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
 9.6 Да осигури достъп и възможност за получаване на своята пратка на куриерската фирма.Погледнете: ДОСТАВКА
 9.7 Да заплати стойността на направената онлайн поръчка заедно с транспортните разходи за доставката, ако няма на лице условия за безплатна доставка.
 9.8 След натискане на бутон: "Финализирай поръчка", ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да закупи стоките, намиращи се в секция „Kоличка”. Това действие има правно-обвързваща сила. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава официално потвърждение на своя имейл за успешно направена поръчка и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е вече сключен. ДОСТАВЧИКЪТ може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или чрез имейл за допълнителни разяснения по поръчката или доставката. В случай, че бъде отказана поисканата по-горе информация, това автоматично води до отказ на поръчката в системата, с или без допълнително уведомление към ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 9.9 ДОСТАВЧИКЪТ има право да прекрати използването на ОНЛАЙН МАГАЗИНА при открит неправомерен достъп, при некоректни действия или такива, противоречащи на законите в Република България.

9.10. ОГРАНИЧЕНИЯ: Потребителите на ОНЛАЙН МАГАЗИНА нямат право:
 - Да копират, разпространяват или ползват текстове, снимки, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на Протон-ВМ ООД;
 - Да претоварват системата с фиктивни заявки или друга информация.

- Да предоставят грешни или неверни данни, с които биха затруднили обработването на онлайн поръчки и последващи претенции.

Чл.10 След завършване на своята поръчка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще получи автоматично потвърждение за успешно направена онлайн поръчка на имейл адреса от неговата регистрация. От този момент поръчката се счита за приета и подлежи на изпълнение от страна на ДОСТАВЧИКА. В случай на невъзможност за изпълнение на част от поръчката или цялата поръчка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще получи уведомление чрез имейл или обаждане по телефона.
Чл. 11 ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да направи отказ за доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоката не е налична. При липса на складова наличност от заявения продукт/и, ДОСТАВЧИКЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за изчерпването й чрез изпращане на имейл в рамките на 3 работни дни или чрез обаждане по телефона. В случай, че е направен паричен превод към ДОСТАВЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще може да избира между отказ от поръчката и възстановяване на платената сума от него или сключване на заместваща поръчка в срок до 3 работни дни. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ поиска да му бъде възстановена платената сума или не е изразил своя избор в срока по предходното изречение, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ платената сума в срок до 14 календарни дни.
Чл. 12 Условията, описани на фактурата, предоставена на ПОТРЕБИТЕЛЯ при доставката на поръчаната стока чрез ОНЛАЙН МАГАЗИНА, електронното заявление на ПОТРЕБИТЕЛЯ за потвърждаване на поръчката, заедно с настоящите Общи условия за ползване, представляват пълна регулация на договорните отношения на двете страни, освен в случаите когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е подписал отделен договор за покупко - продажба с ДОСТАВЧИКА при други договорени условия.
Чл. 13 Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български лева с ДДС. Ако не е посочено дали сумите включват ДДС, ще се приеме, че сумата включва ДДС. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да поиска от ПОТРЕБИТЕЛЯ да представи документи, необходими за сключването и/или изпълнението на договора, съгласно изискванията на българското законодателство.
 

III. ДОСТАВКА И ПРАВО НА ОТКАЗ

Чл. 14 При направена поръчка от ПОТРЕБИТЕЛЯ в ОНЛАЙН МАГАЗИНА, той ще получи автоматично потвърждение на посочения от него, валиден имейл адрес, с което ДОСТАВЧИКЪТ го уведомява за успешно приета поръчка в системата. В случай, че има неясен адрес или данни, служител ще изпрати електронен имейл с въпроси за уточнение. Ако не бъде потвърдена изискваната информация по телефон или имейл, това автоматично води до отказ от поръчка, без допълнително уведомление.

Погледнете Раздел: ДОСТАВКА

Чл. 15 Протон-ВМ ООД си запазва правото да откаже потвърждаване на която и да е онлайн поръчка, поради изчерпване на наличността или по друга причина, като се задължава да уведоми официално ПОТРЕБИТЕЛЯ за отказа си и причината за него. Наличните стоки се обработват и изпращат с куриерска фирма към ПОТРЕБИТЕЛЯ в рамките на посочените дни за доставка спрямо избраната услуга.
Чл. 16 Възможните начини за плащане на онлайн поръчки са:

  • в брой при доставка на куриерски представител (наложен платеж);
  • по банков път ;
  • чрез PayPal - Системата PayPal е един от най-сигурните начини за изпращане и получаване на плащания онлайн. Тя включва най-нови системи и процеси, осигуряващи защита на Вашата финансова информация. За извършване на плащане чрез PayPal се изисква притежаване на кредитна карта или средства, натрупани в сметката на системата; Приемат се кредитни/ дебитни карти, издадени от VISA (Classic и Electron) и MASTERCARD (включително Maestro, ако имат CVV2/CVC2 код). Независимо от валутата, с която разполагате в сметката си, транзакциите се извършват в български лева според актуалния обменен курс, определен от вашата банка.
  • чрез Epay.bg - българска система за електронни плащания, с която клиентите могат да извършват плащания на стоки и услуги с банкови карти и микросметки. Опратор на системата е фирма "Ипей" АД.

  

Чл. 17 След потвърждаване и обработка на онлайн поръчка, стоката се предава на куриерска фирма, спрямо избора на ПОТРЕБИТЕЛЯ или условието на промоция/кампания, и условията за доставка на ДОСТАВЧИКА.

Протон-ВМ ООД не носи отговорност за закъснение на доставката в случай, че това закъснение се дължи на куриерската фирма или друг доставчик. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на поръчката, Протон-ВМ ООД не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

Чл.18 Поръчаните стоки се доставят от куриер на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ: "Адрес за доставка" или офис на куриер в рамките на 2 до 5 работни дни (в зависимост от спецификата на стоката и адреса). Възможен е и по-дълъг срок на доставка за продукти, които са обект на специализирана доставка за ПОТРЕБИТЕЛЯ. За всеки продукт, който има установен специален срок за доставка е описано в продуктовата страница на ОНЛАЙН МАГАЗИНА. 

Чл. 19 Всяка доставка за територията на България може да бъде доставена от куриерски фирми Спиди или ЕКОНТ при условията на доставка на Спиди Икономична и Експресна; ЕКОНТ експресна или доставка на пратката до офиси на Спиди и ЕКОНТ

Чл. 20 При доставка на СТОКАТА от куриерската фирма, пратката следва да бъде прегледана внимателно от ПОТРЕБИТЕЛЯ или упълномощено от него лице (трето упълномощено лице). Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат описани в Констативен протокол, предоставян от куриерския служител и попълнен в негово присъствие. ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да запази екземпляр от този Констативен протокол за себе си и да съобщи незабавно на Протон-ВМ ООД за ситуацията, с цел упражняване правата на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл. 21 При предаване на СТОКАТА от куриерски служител, ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето упълномощено лице подписват придружаващите я документи за отчетност. За трето упълномощено лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението за поръчка, но приема доставката на стоката и е приел доставката на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес.

Чл. 22 При отказ за получаване на СТОКАТА, извън случаите, описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката към Протон-ВМ ООД. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката, на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил превод по сметката на Протон-ВМ ООД, в случаите посочени в настоящата разпоредба, Протон-ВМ ООД възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ, платената сума в срок до 14 работни дни.

Чл. 23 В случай, че доставената СТОКА не съответства на заявената от ПОТРЕБИТЕЛЯ, и това може да се установи чрез обикновения й преглед, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка на стока, в срок от 24 часа от получаването й. В този случай е необходимо ПОТРЕБИТЕЛЯТ да попълни валидно и коректно Формата за рекламация, която е достъпна на начална страница на ОНЛАЙН МАГАЗИНА и да изчака служител да се свърже с него за съдействие. 

Чл. 24 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка, както и без да посочва конкретна причина, да се откаже от своята, доброволна покупка на стока/и от ОНЛАЙН МАГАЗИНА в 14-дневен срок, считан от датата на получаване на стоката от ПОТРЕБИТЕЛЯТ, когато са изпълнени изискванията на чл. 52, чл. 54 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП). Отказът на ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да бъде направен по следния начин и при следните условия:
24.1 ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва предварително, писмено да информира Протон-ВМ ООД, че се отказва от договора за онлайн покупка на следния имейл адрес: vm@proton-ms.com и попълнен формуляр: ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА
24.2 Правото на отказ може да бъде упражнено от ПОТРЕБИТЕЛЯ и чрез коректно попълване на формуляр "Отказ на поръчка", който е достъпен на начална страница на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

24.3 Срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление е било изпратено към Протон-ВМ ООД преди изтичането на съответния срок.
В същия срок (14 дни), ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да изпрати съответната стока в оригинална опаковка, в нейната цялост, пълна окомплектовка, както и придружаващата я документация, без увреждания и/или липси на части от стоката на адрес, както следва:
Протон-ВМ ООД ООД, гр. София, 1505, ул. Георги Минчев 11-13
24.4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. В случай на загубване или погиване на стоката, преди получаването й от ДОСТАВЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на нейната стойност, съгласно действащия ценоразпис в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
24.5. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава, в случай на отказ на ПОТРЕБИТЕЛЯТ, от договора за продажба на стоки от разстояние, по реда на настоящите Общи условия за ползване, да върне на ПОТРЕБИТЕЛЯ в пълен размер, заплатените от него суми, не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упражнил правото си на отказ от сключения договор, по същия начин, както са получени (ако е с наложен платеж - се връщат с наложен платеж, ако е по банков път, се връщат по банков път и т.н. съгласно ЗЗП.)
24.6 ДОСТАВЧИКЪТ няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от доставчика.

24.7 В случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е изпълнил изискванията за връщане на предоставените стоки, ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже връщане на заплатените суми или съответно да прихване сумите на ползваните услуги от сумите, дължими на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
24.8 ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
- при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
- при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
- при всички други случаи, предвидени със закон.
 

IV. ЦЕНИ НА СТОКИ И ДОСТАВКИ

Чл. 25. Цените, посочени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА не включват опаковане и транспортиране до адреса, посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Разходите по наложения платеж и застраховка на стоката са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен в случаите когато не е упоменато друго от страна на Протон-ВМ ООД за доставка.

Чл. 26 Всички крайни цени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА са в български лева и са с начислен ДДС.
26.1 ОНЛАЙН МАГАЗИНА има правото да прави специални онлайн промоции, акции и да предлага промо кодове.
26.2 Цената на доставката не е включена в цената на продуктите и се заплаща отделно от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Тя се калкулира автоматично и е видима за ПОТРЕБИТЕЛЯ преди финализиране на поръчката му.
26.3 Цените могат да бъдат зависими от количеството на заявената стока. Протон-ВМ ООД предлага автоматични отстъпки при закупуване на количества от дадени продукти, а в случаи на големи поръчки, съществува възможност за допълнително договаряне на цените.
26.4 Всички промоции като безплатна доставка за определен период от време или за надхвърляне на минимален праг на сума по поръчка, както и отстъпки за редовни клиенти се получават само при поръчки, направени от регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ чрез формата за поръчки на ОНЛАЙН МАГАЗИНА и не могат да бъдат прилагани и получени при поръчки, направени по телефона, чрез изпращане на имейл през контактна форма.
26.5 При заявка на покупка от ОНЛАЙН МАГАЗИНА, в случай, че за съответната стока е налице предвидена ценова отстъпка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще може да се възползва от отстъпката, на която има право.
26.6 Поръчките, направени с опция за плащане: наложен платеж, Протон-ВМ ООД изпраща с предпочетения от ПОТРЕБИТЕЛЯ куриер Спиди или Еконт, като цената за доставка е за сметка на клиента и е указана в края на процеса на поръчка. 
26.7 Непотърсени и неполучени онлайн поръчки в срок до 7 дни, автоматично се анулират в системата на ОНЛАЙН МАГАЗИНА, а сумата заплатена от ПОТРЕБИТЕЛЯ се връща обратно.
26.8 Протон-ВМ ООД запазва правото си да поправя грешки и/или да обновява съдържанието на ОНЛАЙН МАГАЗИНА по всяко време и без уведомление, което включва и промени на стоки и цени. Тези промени няма да засягат вече направени и потвърдени онлайн поръчки, които ще се изпълняват при условията, които са били актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.
26.10 Всяка онлайн поръчка над 99 /деветдесет и девет/ лева с ДДС и с тегло до 20кг, направена от клиенти с регистрация в онлайн магазина предлага възможност да бъде доставена на територията на цялата страна с безплатна икономична услуга с куриерска фирма СПИДИ или Еконт и доставка в срок от 2 до 3 работни дни след изпращане.

Ако има забавяне на доставка от страна на СПИДИ поради график на разнос на малки населени места или други обстоятелства, ОНЛАЙН МАГАЗИНА не носи отговорност за тези закъснения. Цената на доставките на поръчки до 99 лв. с ДДС и над 20кг, се калкулира на база общо тегло на поръчката и адреса за доставка. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ на ОНЛАЙН МАГАЗИНА има възможност да види точната цена за доставка спрямо избрания от него метод на доставка и посочен адрес, още преди финализирането на поръчката от страница „Поръчка“.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Чл. 27 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки в ОНЛАЙН МАГАЗИНА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поръчва стоки само с доброволна регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИНА, като трябва да отговаря на посочените изисквания на настоящите Общи условия за ползване.
Чл. 28 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
Чл. 29 ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата в ОНЛАЙН МАГАЗИНА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведомява ДОСТАВЧИКА за всеки един случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
Чл. 30 ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на своята поръчка според обявеният начин в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл. 31 Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, независимо дали е клиент на ДОСТАВЧИКА се задължава:
31.1 Да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове.
31.2 Да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към нарушения на съществуващия правен ред.
31.3 Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.
31.4 Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
31.5 Да уведомява незабавно ДОСТАВЧИКА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на ОНЛАЙН МАГАЗИНА или покупка на стоките, представени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
31.6 Да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер.
31.7 Да не извършва злоумишлени действия.
31.8 Да обезщети ДОСТАВЧИКА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ОНЛАЙН МАГАЗИНА в нарушение на закона, настоящите Общи условия за ползване, добрите нрави и/или Интернет етиката.
31.9 ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да посочи точен и валиден телефон, валиден адрес за доставка и валиден електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на доставката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.
31.10 ДОСТАВЧИКЪТ е създател и собственик на този ОНЛАЙН МАГАЗИН и дава правото на ПОТРЕБИТЕЛЯТ да зарежда и разглежда всички публикувани материали само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазва и се съобразява с всички авторски права и съответните означения. Материалите в ОНЛАЙН МАГАЗИНА са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби. Тяхната употребата в други електронни сайтове е забранена! 


 

VI. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ
Чл. 32. Когато стоката не съответства на онлайн поръчката, ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да я приведе в съответствие с нея. Привеждането на стоката в съответствие с онлайн поръчката трябва да се извърши в рамките на един месец (30 дни), считано от предявяването на рекламацията от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Чл. 33. След изтичане на срока по предходната клауза, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума в срок от 7 работни дни или да иска намаляване на цената на потребителската стока, съгласно чл. 114 от ЗЗП.
Чл. 34. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за ПОТРЕБИТЕЛЯ. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
Чл. 35. При получаване на своята онлайн поръчка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право и задължение да провери съдържанието на пратката си за съответствия на стоката със заявката. След заплащане на стоката и преди да впише своето име и подпис като получател на документацията от куриерската фирма, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да се увери в целостта на опаковката на своята пратка.
Чл. 36. В случай на констатирани увреждания на опаковката, съвместно с куриера се съставя Констативен протокол, в който се описва вида, състоянието на опаковката и състоянието на наличното съдържание на пратката.
Чл. 37. Рекламации относно вида и целостта на пратката следва да се предявяват в присъствието на куриера, в момента на получаване на пратката или преди да потребителят да е напуснал офиса на куриера (при получаване на пратката от офис на куриера). След това ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от поръчаните стоки в срок до 14 работни дни от получаване на стоката, в случай, че същата не е използвана, освен за проба (функционалност на стоката, съвпадане на размер), не е увредена целостта на опаковката и имат запазен търговски вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката).
Чл. 38. При констатация на дефектен продукт, до 24 часа от получаването му и при не нарушен търговски вид на стоката и опаковката, ДОСТАВЧИКЪТ се ангажира продуктът да бъде подменен с нов, съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстанови заплатената от потребителя стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, от ремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя.
Чл. 39. При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА с описанието й, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява цялата платена от потребителя сума, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 14 дни от получаване на стоката по начина, по който е била заплатена сумата от потребителят.
Чл. 40. Ако при получаването на пратката, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка, рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера - още при самото получаване на стоката. Протон-ВМ ООД не приема рекламация в случай, че клиент приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера.  
Чл. 41. След получаване и заплащане на стоката, потребителят може да поиска рекламация, или да иска връщането й, както и възстановяване на платената сума в следните случаи и срокове:
- Ако по време на експлоатация прояви дефекти, предвидени като гаранционни.
- В случаите, предвидени в чл.69, ал. 3 от ЗЗППТ.
Чл. 42. Електронни елементи и резервни части не подлежат на гаранционни претенции. Гаранция за тях се поема само в случай, че са заложени в апаратура, ремонтирана от сервизни специалисти на фирмата доставчик.
Чл. 43. Когато доставената стока е с гаранция, предложена от производителя или вносителя й, и клиентът е снабден с гаранционна карта, където са посочени адреси и телефони на гаранционните сервизи, той се обръща директно към посочените сервизи или пунктове. Транспортните разходи до сервиза са за сметка на клиента. Потребителската гаранция е 24 месеца от датата на покупката, за краен клиент.
 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
Чл. 44. ДОСТАВЧИКЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителят използва закупените стоки.
Чл. 45. ДОСТАВЧИКЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл. 46. ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време, без уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите Общи условия, както и по преценка на ДОСТАВЧИКЪТ да прекрати, спре или промени предлаганите стоки.
Чл. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на продуктовата гама, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл. 48. ДОСТАВЧИКЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя собствеността на поръчаните стоки, да достави в срок заявените за покупка стоки, да проверява за техническата изправност на всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
Чл. 49. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предлаганите стоки. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ДОСТАВЧИКА във връзка с покупка на стоки на ДОСТАВЧИКА от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ДОСТАВЧИКА.
Чл. 50. ДОСТАВЧИКЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите потребители, независимо дали са регистрирани, при спазване изискванията на българското законодателство и Закона за защита на личните данни

Чл. 51.  Информацията по предходния член може да бъде използвана от ДОСТАВЧИКЪТ, освен в случай на изрично несъгласие на потребителя, изпратено на следния имейл адрес vm@proton-ms.com . ДОСТАВЧИКЪТ събира и използва информацията за да подобрява предлаганите стоки. Всички цели, за които ДОСТАВЧИКЪТ ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство и добрите практики.
Чл. 52. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по тези Общи условия при настъпване на обстоятелства, които ДОСТАВЧИКЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл. случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на стоки извън контрола на ДОСТАВЧИКЪТ.
Чл. 53. ДОСТАВЧИКЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителя бисквитки (cookies). Бисквитките представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. Тези действия на ДОСТАВЧИКА ще бъдат извършвани с цел подобряване на услугите и осъществяване на търговската дейност в полза на потребителя.
Чл. 54. Протон-ВМ ООД издава документ за продажба за всяка извършена транзакция. Това е винаги фактура с начислен ДДС. Такава фактура получават всички клиенти. Протон-ВМ ООД може да въведе условие за издаване на фактура с ДДС в зависимост от представянето на удостоверяващи документи. Условията са в сила за всички ПОТРЕБИТЕЛИ.

 

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ
Чл. 55. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира на своите потребители конфиденциалност на предоставената информация и защита на личните им данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ДОСТАВЧИКЪТ защитава личните данни на потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за регистрация и/или извършване на заявление за поръчка, като това задължение отпада в случай, че потребителят е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ДОСТАВЧИКЪТ може да използва личните данни на потребителя единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство и приложимите международни актове.
Чл. 56. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителя на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.
Чл. 57. С регистрацията си в ОНЛАЙН МАГАЗИНА, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал своето съгласие да получава бюлетин, Протон-ВМ ООД може да изпраща промоционални съобщения, новини за нови продукти, промоции и друга полезна информация на неговата електронна поща. Съдържанието на тези съобщения е насочено само и единствено към по-доброто информиране на ПОТРЕБИТЕЛЯ за най-новите оферти, специални намаления, отстъпки и промоции. Ако не желае да получава промоционални съобщения, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се отпише във всеки момент от бюлетина, като влезе в своя профил или кликне на съответния линк за отписване в края на бюлетина.
Чл. 58. Протон-ВМ ООД събира и пази информацията, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е предоставил по време на неговата регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Информацията, събрана от ДОСТАВЧИКА се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. Протон-ВМ ООД няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Протон-ВМ ООД се стреми да обезпечи сигурността на данните за потребителя, така че трети лица да нямат достъп до тази информация. Въпреки че се полагат големи усилия да се предотврати достъпът на трети лица, не може да се търси отговорност от Протон-ВМ ООД, ако информацията е получена от трети лица в нарушение на закона. Протон-ВМ ООД не отдава, продава или по друг начин разпространява лични данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ на трети страни по никакъв повод, освен когато това е наложено по силата на закон или съдебна заповед.
Чл. 59. Протон-ВМ ООД си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време, да променя, добавя или заличава части от тези Общи условия на ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Отговорност на ПОТРЕБИТЕЛЯ е да проверява тези Общи условия във всеки един момент, преди да използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл. 60. Използвайки ОНЛАЙН МАГАЗИНА, след публикуването на промени, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема и потвърждава, че е съгласен с тези промени в Общите условия. С настоящето, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че всички последващи покупки се регулират от Общите условия, публикувани на ОНЛАЙН МАГАЗИН към датата на съответната покупка. В зависимост от изпълнението на Общите условия и всякакви техни модификации, Протон-ВМ ООД предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ („Крайния потребител”) лично, неизключително, непрехвърляемо право да влиза в и да използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл. 61. Поръчвайки продукти от ОНЛАЙН МАГАЗИНА (както онлайн, така и по друг начин като телефон или чрез електронна форма/имейл) или приемайки доставката на такива продукти, описани на фактурата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично се съгласява да бъде обвързан с и да приеме тези Общи условия за ползване, преди завършването на своята поръчка.
Чл. 62. Протон-ВМ ООД си запазва правото да променя тези условия, без предизвестие, по всяко време и по собствено усмотрение.

Погледнете Раздел: ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ и  ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

 

IX. ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТГОВОРНОСТТА НА ДОСТАВЧИКА

Чл. 63. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за уебсайтове и тяхното съдържание, които не са част от www.proton-ms.com. Протон-ВМ ООД не се ангажира да преследва всеки сайт, към който има връзка за незаконно съдържание на авторски права, порнография, расизъм и всякакви други действия, забранени от законите на Република България. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛ е забелязал подобни нарушения, се задължава да извести за тях ОНЛАЙН МАГАЗИНА, за да бъде отстранен линка към сайта-нарушител.
Чл. 64. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която се съдържа в ОНЛАЙН МАГАЗИНА; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на ОНЛАЙН МАГАЗИНА; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в ОНЛАЙН МАГАЗИНА от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в ОНЛАЙН МАГАЗИНА информация е в съответствие с действащото законодателство и използването й от страна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ е доброволно и по тяхна инициатива.
Чл. 65. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържаща се в сайтовете, към които има препратки.
Чл. 66. ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна: www.proton-ms.com.

Чл. 67. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за изчерпване на складовите наличности.
Чл. 68. ДОСТАЧИКЪТ не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.
Чл. 69. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причина извън контрола й.
 

X. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ИЗМЕНЕНИЯ
Чл. 70. Настоящите Общи условия за ползване влизат в сила от Март, 2018. Настоящите Общите условия за ползване могат да бъдат изменяни едностранно от ДОСТАВЧИКА, по негово усмотрение по всяко време или с цел изпълнение на изискванията на действащото законодателство. Отговорност на ПОТРЕБИТЕЛЯ е да проверява тези Общи условия за ползване във всеки един момент, преди да използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА. 

Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА след публикуването (влизането в сила) на промените, тези действия на ПОТРЕБИТЕЛЯ ще се приемат като потвърждение за това, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е приел и се е съгласил с промените в настоящите Общи условия за ползване. С настоящите условия, вие се съгласявате, че всички последващи онлайн поръчки ще се регулират от настоящите Общи условия. В зависимост от изпълнението на тези Общи условия и всякакви техни модификации, ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ лично, неизключително, непрехвърляемо право да влизате в и да използвате ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Поръчвайки стоки от ОНЛАЙН МАГАЗИНА  или приемайки доставката на такива стоки, описани във фактурата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да бъде обвързан и приема настоящите Общите условия за ползване. XI. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Чл. 71. Спорове между страните по настоящите Общи условия за ползване могат да се решават чрез непосредствени преговори между тях, както и по реда за извънсъдебно разрешаване на спорове, предвиден в действащото законодателство, включително чрез сключване на извънсъдебно споразумение и използване на платформата за APC. При не постигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействието на Комисията за Защита на Потребителя (КЗП) или да отнесе спора пред компетентния съд.

XII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Чл. 72. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия за ползване се прилага българското законодателство.

Последна актуализация на Условията за ползване на сайта: 10 Април 2021.

 

За допълнителни въпроси, не забравяйте, че винаги може да се свържете с нас на посочените в страницата e-mail адреси и телефони, за да ви асистираме.

Желаем Ви приятно пазаруване!

С уважение,

екипът на Протон-ВМ ООД

НОВИ ПРОДУКТИ

НАЙ-ПРОДАВАНИ ПРОДУКТИ